Kortrijk Blogt!


Kortrijk gaststad voor Werelddag van de stedenbouw by hannes72
15 november , 2009, 18:25 pm
Filed under: stadsvernieuwing, stedenbouw

Dit jaar vindt op 17 november de Werelddag van de Stedenbouw plaats in de stadsschouwburg van Kortrijk. Steeds meer ruimtelijke projecten overschrijden de juridisch administratieve grenzen. Daarom is interbestuurlijke samenwerking hoe langer hoe meer een essentieel onderdeel van het werk van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners. De Werelddag bekijkt de (maatschappelijke) meerwaarde van interbestuurlijke samenwerking in de ruimtelijke planning vanuit verschillende inhoudelijke invalshoeken en samenwerkingsvormen. Lees verder

Advertenties


de citadel van Vauban in Kortrijk by hannes72
1 november , 2008, 20:32 pm
Filed under: geschiedenis, historisch, nieuws, recreatie, stedenbouw

Wist u dat ter hoogte van de Gentsepoort en het Plein vroeger een heuse citadel lag ontworpen door de vermaarde Franse oorlogs-ingenieur Vauban? Je kan er alles over te weten komen in de gloednieuwe publicatie die Archeologie Zuid-West-Vlaanderen samen met de Frans-Belgische Vriendenkring van Kortrijk onlangs uitgaven. “Kortrijk en Vauban 1633 – 1707” heet het boek dat geschreven werd door Philippe Despriet. De studie schetst de figuur van Vauban, zijn bouwsysteem en de Kortrijkse context. Er wordt ruim aandacht besteed aan het ontstaan en de topografie van de vesting Kortrijk. Lees verderDe gerechtshofbrug is niet meer… by simon86
29 januari , 2008, 15:54 pm
Filed under: Leiewerken, mobiliteit, stadsvernieuwing, stedenbouw

Afgelopen weekend is de gerechtshofbrug in een ijltempo van de Kortrijkse bodem verdwenen. Om het binnenvaartverkeer niet te veel te hinderen moest de afbraak op slechts twee luttele dagen (en nachten) een feit zijn. De afbraak kadert in de grote Leieverbredingswerken die reeds geruime tijd aan de gang zijn. Het wordt in elk geval al uitkijken anar de gloednieuwe tuikabelbrug die hier binnenkort op de grondvesten van de vorige brug zal verrijzen! Bovendien werkt men momenteel hard aan de nieuwe ‘westelijke tip van buda’ waar een gloednieuw stadsparkje zal verschijnen met zicht op de samenvloeiing van de twee leie-armen… Lees verderReeks: de Leiewerken: fase 3 klaar! by matt8
22 januari , 2008, 16:59 pm
Filed under: Leiewerken, stadsvernieuwing, stedenbouw, verkeer | Tags: , ,

Onlangs mocht de Vlaams minister van Openbare Werken officieel het openingslint van de Fabriekskaai en Nijverheidskaai doorknippen Hiermee is fase 3 van de Leiewerken definitief achter de rug. De mooi heraangelegde kaaien zijn in dezelfde stijl aangelegd als de reeks vernieuwe wandel- en fietspromenade langsheen de Diksmuidekaai. Al blijft het gedeelte ter hoogte van de (nog te vernieuwen) Budabrug voorlopig wel nog de missing link tussen beide delen. Intussen wordt er duchtig verdergewerkt waarbij ook de nieuwe tip van het Buda-eiland, ter hoogte van het O.L.V.-hospitaal, een serieuze gedaanteverwisseling ondergaat. Lees verdermijmeringen aan “den derden toren van Kortrijk”… by hannes72
16 januari , 2008, 8:10 am
Filed under: erfgoed, Kortrijks erfgoed, Kortrijks patrimonium, stadsvernieuwing, stedenbouw

De dienst stedenbouw van de stad heeft op 28 augustus aan de firma DPK de definitieve bouwvergunning verleend om het bekende postgebouw op de hoek van de Graanmarkt en de Doorniksestraat te verbouwen tot commerciële ruimten en appartementen met ondergrondse parking. Deze beslissing deed mij terug mijmeren aan het prachtige neogotische postgebouw met de mooie hoektoren die tot eind jaren 50 het Kortrijkse stadsbeeld meebepaalde. Op talrijke postkaarten werd Kortrijk dan ook erg vaak voorgesteld via “de drie torens van Kortrijk” (meestal gezien vanop de pui van het stadhuis): Sint-Maarten, het Belfort en… de posttoren. Ergens -al weet ik dat dit vrij onmogelijk is- had ik dan ook stiekem gehoopt dat men van de gelegenheid (de verhuis van de post) gebruik zou gemaakt hebben om “de derde toren van Kortrijk” terug herop te richten… Niets is natuurlijk minder waar… Bovendien zal men het bestaande postgebouw (een typisch staaltje van fifties-architectuur) zo goed als helemaal afbreken (op enkele kolommen in de gevel na) om er eigenlijk een nieuw appartementsgebouw neer te poten… Veel zal er dus van het huidige postgebouw ook al niet overschieten. Vooral het dak dat vervangen wordt door verschillende kubusvormige penthouses doet erg vreemd aan vind ik. Stadsvernieuwing ok, maar… Lees verderReeks: Thuis in de stad!: 3. de Groeningebrug by simon86

Deze keer nemen we jullie in onze reeks Thuis in de stad mee naar het lievelingsplekje van Alain Deraedt. Hij vind de omgeving van de nieuwe Groeningbrug en het volledig heraangelegde Albertpark (dat zich sinds de leiewerken nu over de twee oevers uitstrekt) een prachtig stukje van onze stad. De reportage kan je hieronder bekijken:Reeds 100 dagen werken aan het nieuwe winkelcentrum by matt8
6 november , 2007, 18:21 pm
Filed under: nieuws, stadsvernieuwing, stedenbouw, winkelcentrum

Intussen zijn de werkzaamheden aan de Sint-Janspoort voor het nieuwe winkelcomplex reeds 100 dagen bezig. Op deze korte tijd is er eingelijk al onvoorstelbaar veel gebeurd, wie er enige tijd niet meer geweest is zal zijn ogen niet geloven… Op de site http://winkelcomplexkortrijk.blogspot.com/ vonden we dit overzicht