Kortrijk Blogt!


Discussie: K in Kortrijk by simon86
18 december , 2008, 8:26 am
Filed under: discussie, stadsvernieuwing, winkelcentrum, winkelen, wonen

Zowat elke Kortrijkzaan zal het inmiddels wel weten: in het hart van de binnenstad verrijst momenteel een gloednieuw woon- én winkelcomplex op de site van de voormalige lagere en middelbare school OLV Bijstand. Dit complex dat na een ideeënwedstrijd omgedoopt werd tot K in Kortrijk, heeft grote amibities: het wil van Kortrijk terug de onbetwiste centrumstad van Zuid-West-Vlaanderen maken en de Kortrijkzanen terug terecht fier maken op hun stad. Het vormt een voetgangersverbinding tussen de Lange Steenstraat en de Veemarkt en tussen de Wijngaardstraat en de Sint-Jansstraat.

Tot zover de intenties van de stad en de ontwikkelaars. Intussen vroegen wij ons af wat de Kortrijkzanen zelf, u en ik, eigenlijk vinden van dit grootse project. Groots omwille van zijn omvang, maar ook groots omwille van zijn impact en doelstellingen. Ziet u dit als een grote kans en vooruitgang voor de stad en haar inwoners, of ziet u het project met bange ogen aan? Wat kan dit project, zowel de grote uitbreiding van het winkelaanbod als de nieuwe woongelegenheden, voor u en voor de stad betekenen? Zal u hierdoor meer in eigen stad winkelen?

Advertenties

29 reacties so far
Plaats een reactie

Mooi project denk ik. Al vrees ik een beetje voor de centrumwinkels die niet in het complex gelegen zijn. Gaan die er geen negatieve invloed van ondervinden?

Ook vind ik het vreemd dat de Oudenaardsesteenweg die nu toch een van de grootste toegangswegen is tussen de E17 en het centrum zo versmald zal worden terwijl deze in de weekends, maar ook in de week juist meer gebruikt zal worden.

Reactie door Pedro

Wat krijgen we nu?
Kortrijkblogt wil NU een debat over het K- -megawinkelcomplex? Is deze blog van de wereld weg? Er is maar 1 vraag die niemand stelt. Waar en wanneer en waarom is dit beslist?

Reactie door Frans Lavaert

lijkt mij immense (en nodige!) verbetering voor de stad! nu moeten we voor bepaalde winkels niet meer naar ’t Ring shopping gaan en gaat er terug meer volk in ’t stad rondlopen (veronderstel ik toch). Ook de naburige winkels kunnen toch maar profiteren van de grote hoeveelheid mensen in de binnenstad (die ook wel buiten het complex zelf zullen wandelen…). hopelijk valt de verkeersellende mee (al kom ik meestal toch te voet/met de fiets naar ’t stad… 🙂

Reactie door bart

Inderdaad, Frans: nu nog een discussie over het Gouden Kalf op gang brengen is te laat. Alles is al lang beslist en het Kalf verdronken. En om op jouw vraag te antwoorden: zoals jij al veel langer dan ik weet werd de beslissing om het Gouden Kalf te aanbidden ingegeven door de Kortrijkse drievuldigheid Domheid, Arrogantie en Geldzucht. Meer moet je daar niet achter zoeken. Namen kan je eventueel zelf invullen.

Pedro heeft het blijkbaar ook door: de gigantische verkeersstroom die dit winkelcentrum zal veroorzaken – Foruminvest NV denkt aan 5 tot 6 miljoen bezoekers per jaar – kan onmogelijk door die 2 schamele toegangswegen verwerkt worden. Het gevolg zal dan ook zijn dat het verkeer op die toegangswegen van halfacht ’s morgens tot halfacht ’s avonds muurvast zit. Ook de omliggende straten zullen ernstige hinder ondervinden omdat die als sluipwegen gebruikt worden. En op langere termijn keren mogelijke bezoekers Kortrijk gewoon weer de rug toe omdat ze er toch niet geraken. Minder bezoekers, dus. En minder bezoekers betekent minder inkomsten. Minder inkomsten betekent meer faillissementen. Tenslotte eindigt het ermee dat de Kortrijkse belastingbetaler voor dit megalomane project zal opdraaien.

Overigens vind ik dat een dergelijk project helemaal niet in een stadskern thuishoort. De plaatselijke middenstand zal er ook niet beter van worden want het Gouden Kalf wordt vooral bevolkt door intenationale ketens. Als de stadsbestuurders werkelijk bekommerd waren over het welzijn van de bewoners van Kortrijk had het wel andere – en vooral veel creatievere – oplossingen bedacht om de leegloop van het standscentrum tegen te gaan.

Reactie door Pär Ongeluck

man, wat een zwartgalligheid Pär Ongeluck… ’t heeft mijn insziens zeer weinig tot geen zin om er nu zo negatief over te doen, zoals je zelf zegt, de beslissingen zijn genomen, het komt er. kwestie is nu van er iets geslaagds van te maken é… verkeer zal inderdaad niet te onderschatten zijn, al zal het misschien wel beter meevallen dan zo vaak gevreesd wordt (Kortrijk mag op dit moment nog niet veel klagen vind ik, ooit al eens in de spits in Gent of zo gereden…?)

Trouwens, wat versta jij dan onder “andere , veel creatievere” oplossingen? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan denk ik dan.

Reactie door erik

ik deel de mening van erik
trouwens, je argument, par ongeluck, dat de plaatselijke middenstand er niet beter van wordt womdat K vooral bevolkt wordt door internationale ketens gaat totaal niet: Kortrijk heeft dringend nood aan dergelijke grote ketens die nu nog ontbreken want: volk genereert volk en een groot deel van dat volk komt maar als er dergelijke internationale ketens zijn! dus eens er meer volk is zullen de plaatselijke winkels zowiezo ook meer volk over de vloer komen (dat er anders niet was geweest)

Reactie door ellen

Het is een Kans voor Kortrijk. Zo iets wordt niet zomaar ergens beslist; er biedt zich een investeerder aan, Foruminvest, en het is te pakken of te laten. Foruminvest is constant op zoek naar steden in moeilijkheden. Na zowat alle grote Waalse steden zijn ze in Vlaanderen het eerst in Kortrijk beland. Of dat een eer is, is een andere vraag, maar het is een kans. Nimmer bood er zich meer investeringskapitaal aan. Zoiets laat je als stad niet liggen.

Het stadsbestuur heeft, met het Stadsontwikkelingsbedrijf, het project gefaciliteerd. Er is lang onderhandeld over extra compensaties voor de stad. Maar of er voldoende compensaties en de juiste compensaties uit de brand zijn gesleept, betwijfel ik. Zo botst het met het rechtvaardigheidsgevoel dat bestaande winkeliers door de overlast van de werken in het faillissement worden gedreven. De stad kon het mega-project in betere banen hebben geleid.

Toch hoop ik dat K een succes wordt. Het zou vreselijk zijn als al die opofferingen voor niets waren geweest.

Reactie door marc

ah
daar hebben wij de dekselse
doemdenker : mr ongeluk !
grts
ildé

Reactie door ilde

Het is toch wel vreemd – ‘verdacht’ was het woord dat eerst in mij opkwam, maar soit – dat wie niet in aanbidding voor het Gouden Kalf neervalt meteen wordt verketterd tot een zwartgallige doemdenker. Zelfs een notoir agnosticus als Marc danst in vervoering mee in deze Geloof-Hoop-en- Liefde-show! Marc heeft het in uiterst vage bewoordingen over een ‘Kans voor Kortrijk’. En over ‘facilitaties’ door het stadsbestuur. En ‘compensaties’. Welke Kans en voor wie, Marc? Welke ‘facilitaties’? En wat is de Kostprijs van deze ‘facilitaties’, Marc? Compensaties voor wat en voor wie, Marc? Foruminvest is inderdaad een investeringsgroep. Als ik het hier zo allemaal lees verwart men dit met een liefdadigheidsinstelling. Zou Foruminvest wel over de brug gekomen zijn zonder die ‘facilitaties’, trouwens? Wat is eigenlijk de échte Kostprijs van dit project, Marc? Vergeet men niet al te makkelijk dat die ‘facilitaties’ eigenlijk door de belastingbetaler opgehoest worden? (En hoesten zullen ze doen! Zie verder) En wie krijgt die compensaties dan? Reikt het ‘rechtvaardigheidsgevoel’ van Marc niet verder dan de gedupeerde zelfstandigen? Zijn er geen andere bewoners in Kortrijk, misschien?

voor Erik

Al eens berekend hoeveel wagens er – extra! – per dag, over die 2 invalswegen moeten om aan 5 tot 6 miljoen – volgens Foruminvest – jaarlijkse bezoekers te komen (dat zijn er gemiddeld 14000 tot 17000 per dag)? In voertuigen uitgedrukt betekent dat minstens 7000 tot 10000. En die moeten allemaal over die 2 smalle invalswegen. 7000 wagens EXTRA….. Heen en terug dus minstens 14000 bewegingen. Minimum. Bovenop het drukke verkeer dat er nu al is….. En hoofdzakelijk tussen 11 uur ’s morgens en 4 uur in de namiddag. Nog wat meer cijfers? Voor snelwegen rekent men dat 2000 voertuigen per uur per rijstrook het maximum is. 2000 auto’s die aan 80-90 km/u rijden, welteverstaan. Wordt er sneller of trager gereden of gebeurt er een ongevalletje of een wagen wil plots niet meer vooruit dan krijgt men onherroepelijk files. De toegelaten snelheid in de stad bedraagt geen 80-90 km/uur maar maximum 50 km/uur. In een straal van 300 meter rond scholen mag er zelfs maar 30 km/uur gereden worden…. Voor een goed begrip: die 2000 wagens rijden aan 80-90 km/uur per uur over een snelweg die nergens onderbroken wordt door stoplichten en dergelijke. Een snelweg die ook veel langer is dan de invalswegen die naar het Gouden Kalf leiden. De afstand bvb tussen de afritten van de snelweg en de R8, op het einde van de Oudenaardsesteenweg, en de ingang van het Gouden Kalf bedraagt amper 1,8 kilometer. Op die 1800 meter staan er ook nog eens 3 keer rode lichten….. Het verkeer dat uit de zijstraten komt…. Op 1800 meter kan je ongeveer 400 wagens kwijt…. De situatie aan de kant van de Gentsesteenweg is zo mogelijk nog rampzaliger. Ik vind het gewoon hallucinant dat men hier VOORAF niet bij stilgestaan heeft. Nu, ja, stilstaan zal men nog genoeg kunnen vanaf november volgend jaar.

Nog een ‘neveneffect’ waar ik in verband met het Gouden Kalf weinig of niets over lees: de hoeveelheid aan CO² en fijn stof die de bewoners van Kortrijk extra te verwerken krijgen. Even een kleine berekening gemaakt voor de Oudenaardsesteenweg. Neem 7000 wagens (3500 heen en 3500 terug) die gemiddeld 150 gram CO² per kilometer uitstoten. Voor het traject vanaf de afrit van de Ring is dat per auto dus 2 maal 1,8 keer 150 gram, ofte 540 gram. Alle voertuigen samen 1890 kg. Per dag. Op jaarbasis – gerekend aan 350 dagen – 661500 kg. Het effect hiervan op de gezondheid van de inwoners van Kortrijk laat zich wel raden.

Voor Ellen:

Grote ketens in shoppingcentra genereren echt niet meer volk voor de omgeving. Kan je daar overigens voorbeelden van geven? Waarom zou je als consument trouwens ook in de kou en de regen lopen winkelen als je alle mogelijke zaken in een warm en overdekt shoppingcentrum vindt? Als zelfstandige buiten het shoppingwalhalla kan je niet overleven op basis van de omzet die je op schaarse, zonnige dagen maakt, hoor. Er zal dus wel meer volk in Kortrijk rondlopen (vooral van en naar de geparkeerde wagen) maar verhoudingsgewijs zullen die weinig of niets in de winkels buiten het shoppingcentrum spenderen, maak je maar geen begoochelingen.

Nog enkele (geschiedenis)vraagjes:

Wanneer kende het winkelwandelcentrum in Kortrijk zijn bloeiperiode? Wanneer werd het Ringshoppingcentrum-Noord opgericht? Wanneer zette het verval van het winkelwandelcentrum zich in? Hoeveel nieuwe (kleine) zelfstandigen hebben zich sinds het ontstaan in de buurt van het Ringshoppingcentrum (of om het even welk ander overdekt winkelcentrum) gevestigd?

Tenslotte:

Is het niet heel vreemd dat men eerst vaststelt dat een winkelwandelcentrum aan het verloederen is en er vervolgens voor kiest om vlakbij een nieuw, overdekt winkelcentrum neer te poten? Is er dan niemand die zich afvraagt welke de oorzaken zijn van de ondergang van dat winkelwandelcentrum? Wellicht zitten de antwoorden op alle vragen die hierbij rijzen vervat in die ene uitspraak van Marc: “Nimmer bood er zich meer investeringskapitaal aan. Zoiets laat je als stad niet liggen.” Inderdaad…..

Reactie door Pär Ongeluck, Compostmeester

Wacht maar tot k groot wordt!

Reactie door tine lemaitre

Is dat een dreigement, tine?

Reactie door Pär Ongeluck, compostmeester

beste doemdenkerse dekselse ongeluk
ik tover uw weg uit onze blog !
grts
ilde

Reactie door ilde

Natuurlijk is dit nieuwe projekt een positief punt voor Kortrijk, maar met uitdagingen. Zoals het was, kon het niet verder. Nu kan ‘K’ een hefboomeffect hebben voor gans Kortrijk, en persoonlijk geloof ik daar in. En ook natuurlijk heb je tal van mensen die of bij het oude willen blijven, of enkel kritiek uitoefenen (misschien staat K ook voor kritiek ?)…

Reactie door djie

mijn beste djie,

als lid van die goddeloze bende criticasters motiveer ik mijn kritiek wel. Ik ondersteun mijn beweringen met feiten en cijfers. De lofzangen van de aanbidders van het Gouden Kalf daarentegen zijn niks meer dan persoonlijke geloofsbelijdenissen die men op geen enkel ogenblik met feiten ondersteunt. Men heeft het over ‘een Kans voor Kortrijk’ maar men voegt er niet aan toe welke Kans dat wel is. Noch vermeldt men voor wie die Kans is en waarom. Men heeft het ook in vage bewoordingen over hefboomeffecten maar nergens worden daar cijfers aan verbonden. Dat alles zou op zijn minst tot nadenken moeten stemmen. Wat is er in godsnaam verleerd met dat allemaal in vraag te stellen? Bang dat de droom uiteindelijk als een zeepbel uiteenspat?

Ik heb ook nooit beweerd dat het Gouden Kalf op commercieel vlak een mislukking zal worden. Ik betwijfel enkel of het wel zo’n groot succes zal zijn als de bestuurders van Kortrijk, in samenzang met die van Foruminvest, willen doen geloven. En succes voor wie?

Tenslotte heb ik in mijn bijdragen gewezen op enkele belangrijke ‘neveneffecten’ van de bouw en exploitatie van het Gouden Kalf. Neveneffecten op het vlak van verkeer en gezondheid vooral. Ook hierbij baseer ik mij op feiten en metingen. Neveneffecten waar men hier trouwens halsstarrig de ogen voor blijft sluiten. Of zijn het misschien neveneffecten die men liever angstvallig verzwijgt?

Reactie door Pär Ongeluck, compostmeester

Ik vind het een uitstekend project, er zullen altijd tegenstanders zijn die doemscenario’s bedenken bij de minste verandering, maar ik denk dat het kortrijk drukker en gezelliger zal maken. Ook ben ik zeer blij dat eer een Mediamarkt (of Saturn) komt in K. Aangezien we geen fnac of iets dergelijks hebben, en de exell failliet is is het bijna onmogelijk geworden om elektronica te kopen in Kortrijk.

Reactie door Cedricvd

Ik vind het tof dat Kortrijk eens vernieuwd wordt. Na het cultuurrijke verleden, werd het eens tijd om het klaar te stomen voor de toekomst. Dankzij dit project is dit al een stap in de juiste richting.

Alleen vind ik het irritant met al die wegenwerken en zo… Vernieuwing neemt tijd, en niet alles tegelijk. Soms denk ik dat de stad te veel hooi op haar vork neemt. Ik verlang al naar het moment dat de opening plaatsvind!

PS: de naam vind ik ook niet echt vet, maar ik alleen ben maar ik 🙂

Reactie door Angelo Vanmarcke

Het zal weer een typisch Kortrijkse inplanting zijn:
” Een grote lantaarn met een klein lichtje erin”

Reactie door jo beyls

heerlijk
deze wolk van reacties,
dit is dan ook een oproep
aan alle burgers van mijn bruisende stad
en de vele andere bezoekers
om deze blog alive te houden
grts
ilde

Reactie door ilde

Dat winkelcentra’s als K shoppingcenter niet in een stadscentrum horen houdt geen steek !

In het centrum van Rijsel heb je toch ook de Printemps , en in alle Duitse grote steden Aachen, Keulen, Düsseldorf, Essen enz… zijn
grootketens zoals Karstadt, Galeria-Kaufhof, Lust of Life enz… toch pal in het centrum ingepland…. en dat maakt het juist zo tof, men kan in de stad gezellig een terrasje of restaurant aandoen, gezellig in de binnenstad rondkeuvelen en tegelijk het shoppingcenter bezoeken…

Wat elders een succesformule blijkt te zijn moet hier toch ook kunnen !

Reactie door miche maes

Dit is echt je reinste megalomanie! Steden als Rijsel, Essen, Aken, Keulen en Düsseldorf vergelijken met een uit de voegen gegroeid dorp als Kortrijk. Zowel de schaal als de stadsstructuur van die steden is totaal verschillend van die van Kortrijk.
Het is verder ook een kolossale denkfout te veronderstellen dat wat ergens anders een zogenaamde succesformule is zomaar in de Kortrijkse omgeving kan ingepast worden.

Reactie door perongeluck

Ik woon nu al ruim 10j in het buitenland, en heb enkele jaren een app. in centrum Kortrijk. Doordat we niet continu daar wonen, kunnen we beter het verschil inschatten tussen de periodes van afwezigheid. Die is zeker niet positief, tot nu, maar toch zien we dat meer en meer mensen naar Kortrijk komen, zelfs in de vakantie periodes. Eenmaal de werken gedaan, behoudens indien de crisis nog sterk zou verslechteren, kan het enkel omhoog voor Kortrijk. Ook hier in A’ka, wordt, indien regio’s niet meer vooruit gaan, sterk geinvesteerd, met meer groei tot gevolg. Je kan ofwel de infrastructuur voorzien vooraleer de groei er is, ofwel de groei stimuleren door de infrastructuur aan te passen, wat hier het geval is. Dat dit veel problemen geeft, is een feit, maar het resultaat zal er mogen zijn !

Reactie door djie

PS happy new year !

Reactie door djie

voor PO:

enige nuance graag:
– over het gegarandeerde commercieel succes zijn we het eens: Foruminvest, Zara, Mediamarkt, etc. zijn geen vzw’s en plannen geen dergelijke investeringen zonder een minimale garantie op financieel succes.
– itt jouw hallucinaties zijn er echter wel degelijk verkeersstudies gemaakt over de effecten van K op de mobiliteit in de binnenstad. De uitkomst van deze studies (én tegenstudies) was dat er aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur noodzakelijk waren om de verkeersstroom aan te kunnen: o.a. aanpassing Gentse Poort, Zwevegems rond punt, etc. In de publieke toelichtingen hieromtrent (was je daar PO ?) heeft men altijd toegegeven dat op bepaalde dagen (bvb. solden) deze aanpassingen niet zullen volstaan en er dus files zullen zijn zoals in alle goed draaiende winkelsteden = de prijs van het succes waar we als Kortrijkzanen af en toe zullen mee moeten leven. Gezien ik op 100m wandelafstand van K woon meen ik recht van spreken te hebben. De vermelde studies zijn op de publieke toelichtingen beschikbaar gesteld. Beetje toogpraat m.i. om met enkele regeltjes van 3 te beweren dat we 350 dagen/j ‘rampzalige’ toestanden zullen meemaken.
– de komst van de ketens zullen wel degelijk een positief gevolg hebben voor de bestaande middenstand. In elk goed draaiende vergelijkbare winkelstad (Hasselt, Roeselare,…) zijn het de ketens die de trekkers zijn waar de plaatselijke middenstand kan van profiteren. Typisch/problematisch aan het huidige winkelpandenaanbod in Kortrijk is echter de kleine oppervlakte van de panden waardoor de ketens geen geschikte ruimte vinden en dus niet kunnen trekken. K vult deze leemte in met grote panden voor de grote trekkers. Dit is allemaal bestudeerd en gebenchemarked. Kortrijk zal door K bovendien een uniek ‘all-weather’-aanbod hebben: op mooie dagen wat meer mensen buiten, op slechtere dagen wat meer mensen in K.
– De geschiedenis en les van het Ringshoppingcentrum (en bv ook Wijnegem) is net dat dergelijke centra dodelijk zijn voor de bestaande winkelkernen omdàt ze buiten het centrum worden neergepoot en dus de kernen leegzuigen. De inplanting van een dergelijk groot project binnen het bestaande stadsweefsel is uniek en zelden realiseerbaar. (welke andere centrumstad, met de schaal van Kortrijk, heeft een stadskanker met de oppervlakte van de voormalige Bijstandschool tussen zijn 2 belangrijkste winkelstraten ?). In die zin is K dus effectief een unieke kans die we niet mochten laten liggen. Uniek dus in de zin dat vergelijkingen met andere steden niet langer mogelijk zullen zijn omdat er niet onmiddelijk vergelijkbare gevallen zijn.
– ik deel je bezorgdheid over de vraag hoe ‘win-win’ dit allemaal is. Wie investeert/risico neemt (Foruminvest) mag m.i. hiervan de vruchten plukken. Het is de taak van het Stadsbestuur om tegengewicht te vormen en ook voor de Stad (=ons) het onderste uit de kan te halen. Alles kan beter doch ook hier lijkt het me zeer populistisch om te stellen dat ‘de belastingbetaler’ de dupe wordt van dit project.
– tenslotte: gezien je blijkbaar over veel tijd beschikt, bovendien vaak tijdens uren waarop andere mensen werken: er zullen honderden vacatures ingevuld moeten worden en dat is iets waar ook de ‘andere Kortrijkzanen’ waarover je spreekt kunnen profiteren.

Reactie door s uit K

Ik ben hier nu al 1 jaar gevestigd in de oudenaardsesteenweg. Met een oprit voor mijn deur en kon er goed parkeren en ook nog voor mijn oprit met mijn lichte.En ik moet eerlijk zeggen bijna nooit was er iemand die op mijn plaats stond voor mijn deur.
Af en toe had je weleens iemand die stond te wachten voor het omkeren van richting en vervolgens dan direkt(aan de rechter kant van de straat)parkeerde voor de apotheek(heeft parking voor 1 voertuig)of fotowinkel(iedem parkeerplaats)
Ik moet ook toegeven dat deze straat druk bereden wordt,vooral tijdens de spitsuren.
Aan de hand van een foto heb ik al een zicht hoe mijn straat er in de toekomst er uit zal zien.
Alles prima!!!!!
Zeer verkeersvriendelijk,meer fitspaden,bredere dammen,boompjes, 1 parkeerplaatsje hier en twee daar,daar niks meer….
zelfs ik weet nog niet tot nu toe of er een boompje voor mijn deur wordt geplant of voor die van mijn buur!
Je hou het niet voor mogelijk,een boompje voor of net naast je oprit.
Niets heb ik tegen de natuur,hoe meer groen hoe mooier.
Maar denk nu eens na…
Géén of weinig parkeermogelijkhen meer!
OK dat iedere winkel uitbater in de straat een oprit heeft neemt niet weg dat hun eigen voertuig ook maar op straat stond,WAT NU NIET MEER HET GEVAL ZAL ZIJN!
Er komen komen aan beide zijden fietspaden,straat wordt versmalt en hier en daar parkeerplaats voor (volgens ik kan zien op foto)voor 2 wagens….
Welke parkeerplaats krijgen dan de bezoekers van deze straat,en de klanten,en familie??
Dan spreken we nog niet van verkeersdrukte!filles!toegangkelijk!laden en lossen….
Ja,op de hoop dat de mensen die kortrijk komen bezoeken hun auto niet voor mijn deur plaatsen a.u.b .
En dan nog dit,WIE GAAT DAT BETALEN?
Gemeentebelastingen?

Reactie door brouns dirk

Man man man, dit is toch zo typisch Vlaams. Bang van alles wat beweegt. Bij een stad van de omvang van Kortrijk hoort gewoonweg een divers aanbod van boetieks EN ketens. Een H&M en Zara e.d. moeten in Kortrijk aanwezig zijn! Pär, met al je fictieve cijfertjes, grow up! Denk je nu echt dat die miljoenen bezoekers allemaal van de autostrade komen afgereden. Zou het niet kunnen dat de Kortrijkzaan zelf ook eens langsgaat. Of ben je zo’n Kortrijkzaan die immer zit te klagen dat er niks gebeurt en dan naar Roeselare trekt om te shoppen, want daar is het aanbod groter. En als je toch een voorbeeld wil van een shopping centrum in een stadscentrum: aan het Zuid in Gent heeft het shopping centrum de buurt volledig doen opleven. De buurt was verloederd en nu vind je in de aanpalende straat: jawel boetieks van jawel zelfstandigen. Horecazaken die op sterven na dood waren staan er opnieuw en de straat is één van de hipste van Gent.
Handelaars moeten trouwens altijd creatief zijn en de markt aanvoelen, dus ook inititatief nemen. Met lopen zagen zal er niet veel veranderen.
Wat zijn trouwens jouw creatieve voorstellen?

Groeten van een fiere Kortrijkzaan

Reactie door Miguel

De verminkingswerken voor “K” zijn 2 jaar aan de gang. Bij het aanschouwen van deze lugubere megalomanie (ik heb 2 jaar lang dit deel van het al oerlelijke Kortrijk vermeden als de pest), stel ik mij volgende vragen : Wie of wat zit hier achter ? Wie gaf voor dergelijke wansmakelijk betonnen zielloos gedrocht, de toestemming en waarom ? Wie vaart wel bij de geldstromen achter dit gigantisch project ? Wie heeft zich persoonlijk verrijkt ten koste van een leefbare stad ? Wie heeft baat bij alle andere grootschalige infrastructuurwerken die dit met zich meebrengt ? Wie aanvaard in de naam van consumptie, 6 à 7 miljoen bezoekers per jaar en doet daarbij lichtzinnig over de (voor de hand liggende) gigantische verkeersopstoppingen die daarmee gepaard zullen gaan ? Wie slikt de vanzelfsprekendheid van files, omwille van de drang naar consumptie ? Wie kan bij de woorden gezellig en sfeervol nog aan andere zaken denken dan terrasjes en consumptiemogelijkheden ? Wie is er zo dom dat hij met dergelijke ruimtelijke waanzin, culturele- en stadszichtvernieling, milieu- en verkeersoverlast instemt, omdat dit de prijs is die men betaald voor “vrijheid” en “vooruitgang” Wie negeert het bestaan en de teleurgang van een ander mega-shoppinggedrocht op amper 5 minuten van Kortrijkcentrum ? Wie denkt bij dit investeringsproject aan de extra milieubelasting (extra verbruik, extra woekering van ongebreideld consumentisme, extra uitlaatgassen, extra fijn stof, extra vervuiling allerhande…), Wie denkt aan de kleine winkeliers in de buurt en de gevolgen van de bouwwerken op hun zaak ? Wie tracht alle onschuld voor schade, verlies en overlast van zich af te schuiven en wie doet bij dit gedeelte zijn voordeel ? Wie kocht de ziel, de hersenen en de ethiek van al wie hieraan meewerkt en instemt ? Wie loopt in dit gedrocht weldra binnen om nog meer behoeften te ontdekken waar hij het bestaan nog niet van vermoedde ? Wie loopt met grote zwier en fier als een gieter te pronken met dit wonderlijke project ? Wie ontgaat de krankzinnigheid van vereenzelving door stadsbewoners met dit gedrocht ? Wie heeft bij dit project niks in de pap te brokken ? Naar wie werd bij de goedkeuring van dit dossier geluisterd met gedempte oren ? Wie heeft in dit dossier geen inspraak ? Wie denkt aan de toekomst van de plaatselijke middenstanders omtrent hun concurrentiesterkte tegenover de 5 meter verdergelegen internationale ketens ? Waar is de wereldse, niet-consumptieverslaafde jeugd gebleven om hiertegen (al was het ludiek) te protesteren ? Wie zijn de mensen achter de centen van en voor dit project ? Vanwaar komt de stompzinnige meegaandheid en het ondefinieerbare, naïeve positivisme van sommige mensen hieromtrent ? Waarom brengt een protest tegen dit betonnen symbool van consumptie geen massa mensen op de been en doet een T.V.-programma over een onbeschofte agressieve kokende idioot dat wel ? Wanneer komt aan deze apathie van afgestompt consumentisme een vernieuwend, positief en verfrissend einde ? Waarom kiest een volk bij de eerstvolgende verkiezingen voor meer van hetzelfde, al is het op een nader niveau ? Waarom wordt wanbeleid en al wat niet deugd in onze maatschappij ongemoeid gelaten ? Wie denkt dat Brugge op zijn concertgebouw zat te wachten ? Wie rijmt ecologisch en sociaal denken (voor een menselijkere en gezondere toekomst) met pretentieuze grootheidswaanzin en verheerlijking van allesverslindende wegwerpconsumentisme via een zoveelste shoppingcentrum ? Wat is de gelijkenis tussen snoep voor een kind en consumptiegoederen voor een burger ? Wie gelooft dat een volk zijn leiders verdiend ? Wie zat op het vernieuwde Kortrijk te wachten en vooral… wie niet ? Ik kom af en toe langs in deze stad vol Gulden en andere sporen, kijk rond, stel vast, hoor verhalen, zie vernieuwing bij de stad en zijn bewoners, in de vorm van nieuwbouw maar ook van grijze haren en rimpels, in de vorm van verdwenen hoekjes en steegjes en in de vorm van jongeren die kijken naar de toekomst die zich zich voor hen ontsluierd, verhard als het cement waaruit het veelal bestaat. Dan keer ik alles weer de rug toe en mijmer dat het mij alvast allemaal is ontvlucht. Langzaam, maar doelbewust. Ik vraag me dan af waarom sommige plekken gisteren mooier bleken dan vandaag en vandaag mooier zullen zijn dan morgen. Ik keer dan huiswaarts, ver van deze plaats. Gelukkig maar.

Reactie door Jos Teugels

Hallo,

Deels heb je wel gelijk, maar dit deel van Kortrijk lag er vervallen en verloederd bij.
Bovendien waren de gebouwen die zijn gesloopt van een bedenkelijke stijl.
De stad had dit project echt nodig , want het onveiligheidsgevoel en de leegstand van winkels in Kortrijk is wel bekend.
Ook kwa werkgelegenheid is dit project in crisistijd mooi meegenomen !

Reactie door Coysman Jurgen

Mooi project , laat ze in Roeselare maar eens een poepje ruiken !
Kortrijk zal dé winkelstad van zuid west-vlaanderen worden.

Reactie door Coysman Jurgen

iedere blog is het zelfde voor en tegen standers nu zal ik keer mijn zeg doen
als fassion adidict kon ik nergens terecht in kortrijk behalve bij de dure winkels zoals visconti en pierre paul voor meer alledaagse kledij moest ik naar antwerpen om te shoppen want en zara en h&m zijn er nergens te vinden in kortrijk en nu binnenkort wel

kom maar allemaal samen gezellig shoppen in de K het zal de moeite zijn

Reactie door messiaen
Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s%d bloggers liken dit: